Yaiya Resort 1390/19 Petchkasem Rd.(Sai Tai) Cha-am, Petchaburi 76120