Vic3 Bangkok 89 Phahon Yothin Soi 3, Phayathai, Bangkok 10400