The Aspasia 1/3 Laem Sai Road, Kata Beach Karon, Phuket 83100Muang, Phuket 83100