Rocky Point Resort 90/1 Moo 7, Nahukwang, Tub Sakae, Prachubkhirikhan 77130