Mansion Sarasinee @ Chatuchak 74 Soi Pradipat 25, Pradipat Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400