9W Boutique Studio 150 Charoenprathet Road, Changkran, Muang, Chiang Mai 50100